معنی و ترجمه کلمه فسخ نا پذیرى به انگلیسی فسخ نا پذیرى یعنی چه

فسخ نا پذیرى

indefeasibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها