معنی و ترجمه کلمه فسفر افکنى به انگلیسی فسفر افکنى یعنی چه

فسفر افکنى

bioluminescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها