معنی و ترجمه کلمه فشار آوردن بر به انگلیسی فشار آوردن بر یعنی چه

فشار آوردن بر

tax

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها