معنی و ترجمه کلمه فشار آوردن به انگلیسی فشار آوردن یعنی چه

فشار آوردن

wrest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها