معنی و ترجمه کلمه فشار با آرنج به انگلیسی فشار با آرنج یعنی چه

فشار با آرنج

hunch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها