معنی و ترجمه کلمه فشار با سر به انگلیسی فشار با سر یعنی چه

فشار با سر

bunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها