معنی و ترجمه کلمه فشار با نوک انگشت به انگلیسی فشار با نوک انگشت یعنی چه

فشار با نوک انگشت

poke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها