معنی و ترجمه کلمه فشار دادن به انگلیسی فشار دادن یعنی چه

فشار دادن

bunt
distrain
hustle
press
push
squeeze
yerk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها