معنی و ترجمه کلمه فشار سنج آبگونه و مواد منفجره به انگلیسی فشار سنج آبگونه و مواد منفجره یعنی چه

فشار سنج آبگونه و مواد منفجره

pressure gauge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها