معنی و ترجمه کلمه فشار سنج نمودار درجه فشار جوى به انگلیسی فشار سنج نمودار درجه فشار جوى یعنی چه

فشار سنج نمودار درجه فشار جوى

stato scope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها