معنی و ترجمه کلمه فشار موتور به انگلیسی فشار موتور یعنی چه

فشار موتور

thrust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها