معنی و ترجمه کلمه present arms به فارسی present arms یعنی چه

present arms


پيش فنگ کردن ،(نظ ).پيش فنگ ،سلام درحال پيش فنگ
علوم نظامى : فرمان پيش فنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها