معنی و ترجمه کلمه anxiety attack به فارسی anxiety attack یعنی چه

anxiety attack


روانشناسى : حمله اضطراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها