معنی و ترجمه کلمه فشار نا پذیر به انگلیسی فشار نا پذیر یعنی چه

فشار نا پذیر

incompressible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها