معنی و ترجمه کلمه فشرده سازى به انگلیسی فشرده سازى یعنی چه

فشرده سازى

compaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها