معنی و ترجمه کلمه فشردگى داده ها به انگلیسی فشردگى داده ها یعنی چه

فشردگى داده ها

data compaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها