معنی و ترجمه کلمه via به فارسی via یعنی چه

via


(م.م ).از راه ،از طريق ،ميان راه ،توسط،بوسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها