معنی و ترجمه کلمه cut rate به فارسی cut rate یعنی چه

cut rate


تنزل قيمت ،ارزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها