معنی و ترجمه کلمه civilization به فارسی civilization یعنی چه

civilization


تمدن ،مدنيت ،انسانيت
قانون ـ فقه : تمدن
روانشناسى : تمدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها