معنی و ترجمه کلمه فصاحت و بلاغت به انگلیسی فصاحت و بلاغت یعنی چه

فصاحت و بلاغت

oration
rhetoric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها