معنی و ترجمه کلمه فصل انگور چینى به انگلیسی فصل انگور چینى یعنی چه

فصل انگور چینى

vintage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها