معنی و ترجمه کلمه فصل کم کارى به انگلیسی فصل کم کارى یعنی چه

فصل کم کارى

lay off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها