معنی و ترجمه کلمه فصل یا قسمت مختصرى به انگلیسی فصل یا قسمت مختصرى یعنی چه

فصل یا قسمت مختصرى

capitulum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها