معنی و ترجمه کلمه فصیح به انگلیسی فصیح یعنی چه

فصیح

communicative
eloquent
fluent
silver tongued

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها