معنی و ترجمه کلمه فضاى اشغال شده به وسیله ماده به انگلیسی فضاى اشغال شده به وسیله ماده یعنی چه

فضاى اشغال شده به وسیله ماده

plenum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها