معنی و ترجمه کلمه فضاى اطراف هر جسمى به انگلیسی فضاى اطراف هر جسمى یعنی چه

فضاى اطراف هر جسمى

atmosphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها