معنی و ترجمه کلمه فضاى خارج از منضومه شمسى به انگلیسی فضاى خارج از منضومه شمسى یعنی چه

فضاى خارج از منضومه شمسى

deep space

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها