معنی و ترجمه کلمه فضاى خارج از هوا یا جو زمین به انگلیسی فضاى خارج از هوا یا جو زمین یعنی چه

فضاى خارج از هوا یا جو زمین

outer space

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها