معنی و ترجمه کلمه فضاى هوایى به انگلیسی فضاى هوایى یعنی چه

فضاى هوایى

airspace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها