معنی و ترجمه کلمه فضایى و زمانى به انگلیسی فضایى و زمانى یعنی چه

فضایى و زمانى

spatiotemporal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها