معنی و ترجمه کلمه فضا کشتى به انگلیسی فضا کشتى یعنی چه

فضا کشتى

space ship
spacecraft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها