معنی و ترجمه کلمه فضولات به انگلیسی فضولات یعنی چه

فضولات

excreta
garbage
garble
refuse
rejcet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها