معنی و ترجمه کلمه فضیلت به انگلیسی فضیلت یعنی چه

فضیلت

accomplishment
acquirement
excellence
preponderance
vertu
virtu

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها