معنی و ترجمه کلمه فطرت به انگلیسی فطرت یعنی چه

فطرت

mettle
mould
temperament

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها