معنی و ترجمه کلمه فعالیت مغزى را نشان دادن به انگلیسی فعالیت مغزى را نشان دادن یعنی چه

فعالیت مغزى را نشان دادن

cerebrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها