معنی و ترجمه کلمه فعال شدن به انگلیسی فعال شدن یعنی چه

فعال شدن

activation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها