معنی و ترجمه کلمه فعال شونده به انگلیسی فعال شونده یعنی چه

فعال شونده

adrenergic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها