معنی و ترجمه کلمه فعل سازى به انگلیسی فعل سازى یعنی چه

فعل سازى

verbalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها