معنی و ترجمه کلمه فعل لازم به انگلیسی فعل لازم یعنی چه

فعل لازم

in this dictionary
intransitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها