معنی و ترجمه کلمه فعل و انفعالى به انگلیسی فعل و انفعالى یعنی چه

فعل و انفعالى

interactive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها