معنی و ترجمه کلمه فعل و انفعال داخلى داشتن به انگلیسی فعل و انفعال داخلى داشتن یعنی چه

فعل و انفعال داخلى داشتن

interact

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها