معنی و ترجمه کلمه فقدان صدا یا خفگى آن به علت فلج تارهاى صوتى به انگلیسی فقدان صدا یا خفگى آن به علت فلج تارهاى صوتى یعنی چه

فقدان صدا یا خفگى آن به علت فلج تارهاى صوتى

aphonia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها