معنی و ترجمه کلمه فقدان قدرت دفع ادرار به انگلیسی فقدان قدرت دفع ادرار یعنی چه

فقدان قدرت دفع ادرار

anuresis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها