معنی و ترجمه کلمه فلات مرتفع و صخره دارى که تقریبا هیچ درختى نداشته باشد به انگلیسی فلات مرتفع و صخره دارى که تقریبا هیچ درختى نداشته باشد یعنی چه

فلات مرتفع و صخره دارى که تقریبا هیچ درختى نداشته باشد

fjeld

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها