معنی و ترجمه کلمه فلجى که به علت استعمال مشروبات الکلى ایجاد مى شود به انگلیسی فلجى که به علت استعمال مشروبات الکلى ایجاد مى شود یعنی چه

فلجى که به علت استعمال مشروبات الکلى ایجاد مى شود

jake leg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها