معنی و ترجمه کلمه فلج اطفال به انگلیسی فلج اطفال یعنی چه

فلج اطفال

infantile paralysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها