معنی و ترجمه کلمه فلج بر به انگلیسی فلج بر یعنی چه

فلج بر

antiparalytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها