معنی و ترجمه کلمه فلج نیمه بدن به انگلیسی فلج نیمه بدن یعنی چه

فلج نیمه بدن

paraplegia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها