معنی و ترجمه کلمه فلزگرى به انگلیسی فلزگرى یعنی چه

فلزگرى

metallurgy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها