معنی و ترجمه کلمه فلز روى به انگلیسی فلز روى یعنی چه

فلز روى

Zinc

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها